GIỚI THIỆU CHUNG

TRƯỜNG THCS ĐÔNG HÒA

   Địa chỉ:  Ấp Trung , Xã Đông Hòa, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang

Email: c2donghoachauthanh.tiengiang@moet.edu.vn

Điện thoại: